Blog

July 25, 2016

ถอนฟัน

ถอนฟัน

การถอนฟันจะทำในกรณีที่เกิดรอยโรคของตัวฟัน เช่น
• มีฟันผุ เนื่องมาจากการทำความสะอาดฟันไม่ทั่วถึง จนเกิดรูที่มีขนาดใหญ่มากจนไม่สามารถรักษาฟันซี่ดังกล่าวไว้ได้ จึงต้องทำการถอนฟันก่อนการรักษาขั้นต่อไปที่เหมาะสม
• กรณีที่จัดฟัน โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดฟันอาจจะพิจารณาถอนฟันบางซี่ร่วมด้วย เพื่อที่จะทำการจัดฟันที่ซ้อนเกให้เรียงตัวอย่างมีระเบียบถูกต้อง เพื่อผลลัพธ์ที่ดี คือฟันเรียงตัวสวยขึ้น
• การถอนฟันในกรณีที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอ เช่น กรณีการเกิดฟันซ้อนเก ทันตแพทย์ส่วนใหญ่จะเลือกถอนฟันซี่ที่เพิ่งจะงอกออกมาได้เพียงเล็กน้อย เพื่อตัดปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง เนื่องจากฟันซ้อนเกเหล่านี้จะทำให้ทำความสะอาดยาก และมีโอกาสที่จะเกิดการผุทะลุโพรงประสาทฟันได้ง่าย ซึ่งหากปล่อยไว้จนเกิดการติดเชื้อ และมีการติดเชื้อขยายวงกว้างไปโดยรอบในส่วนของกระดูกบริเวณฟัน จะนำมาซึ่งปัญหาที่ร้ายแรงได้

ขั้นตอนก่อนการถอนฟัน
ทันตแพทย์จะตรวจเช็คประวัติทางการแพทย์ โรคประจำตัวต่างๆ รวมทั้งประวัติการแพ้ยาของคนไข้ ยาที่คนไข้กำลังรับประทาน หรือรับประทานเป็นประจำ และประวัติทางทันตกรรม จากนั้นก็จะทำการเอ็กซ์เรย์ฟัน เพื่อวิเคราะห์รูปร่างและตำแหน่งของรากฟัน รวมไปถึงบริเวณกระดูกโดยรอบฟัน เพื่อให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจ เพื่อประกอบการวางแผนการรักษานำมาใช้ในขั้นตอนการถอนฟันลำดับต่อไป

1

ขั้นตอนการถอนฟัน
• ก่อนการเริ่มต้นทันตแพทย์จะทำการฉีดยาชา
• หลังจากทำการฉีดยาชา อาจจะต้องรอประมาณ 5 นาทีเพื่อให้ยาชาออกฤทธิ์ คุณจะรู้สึกเหมือนปากบวม จะหนักๆ หน่วงๆ ไปจนหลังจากถอนฟันเสร็จประมาณไม่เกิน 3 ชั่วโมง
(ในกรณีซี่ฟันที่อักเสบ มีหนอง อาจจะรู้สึกชาน้อยหรือไม่ชา อาจจะต้องทำการใส่ยาชาเพิ่มลงไปในโพรงฟัน แต่อาจจะมีการปวดได้บ้างขณะฉีดยาชา)
• ขณะที่ทันตแพทย์ทำการถอนฟัน คุณอาจจะรู้สึกได้ถึงแรงดึง แรงดัน แรงกด แต่แรงเหล่านั้นจะไม่ทำให้รู้สึกเจ็บหรือปวดแต่อย่างใด
(แต่หากมีอาการเจ็บปวด ให้แจ้งแก่ทันตแพทย์ได้เลย) ในกรณีที่ฟันถอนยาก อาจจะต้องทำการแบ่งฟันออกเป็นส่วนๆ และอาจพิจารณาเย็บแผลด้วย
• ขณะทำการถอนฟัน ทันตแพทย์จะให้อ้าปากกว้าง ๆ อย่าฝืน อย่าเกร็ง เพราะถ้าเกร็งจะทำให้ริมฝีปากตึง ทันตแพทย์ไม่สามารถรั้งแก้มเพื่อดูบริเวณที่ทำการรักษาได้

ขั้นตอนหลังจากทำการถอนฟัน
• ทันตแพทย์จะให้กัดผ้าก๊อซไว้บริเวณแผลถอนฟัน ให้คุณทำการกัดแน่น ๆ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อห้ามเลือด จนกว่าเลือดจะหยุดไหล
• ห้ามเอาลิ้นไปเขี่ย หรือไปรบกวนแผลบ่อยๆเพราะจะทำให้ลิ่มเลือดที่แข็งตัวอยู่ในแผลหลุด ทำให้เลือดไหลออกมาจากแผลอีกได้
• คุณยังสามารถประคบเย็น ด้วยการเอาถุงน้ำแข็งห่อผ้า ทำการประคบตรงแก้มบริเวณที่ถอนฟันได้
• ห้ามบ้วนน้ำในช่วง 12 ชั่วโมงหลังการถอน
• คุณสามารถใช้น้ำเกลือบ้วนปากได้ในช่วง 12 ชั่วโมงหลังจากการถอนฟัน
• คุณสามารถทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันได้ตามปกติ แต่ควรแปรงอย่างเบามือ ระวังอย่ากระทบแผลจากการถอนฟันมากเกินไป
• คุณควรงดอาหารรสจัด หรือเครื่องดื่มที่ร้อนจนเกินไป ในช่วง 2-3 วันแรกให้รับประทานอาหารรสจืด กับเครื่องดื่มเย็น ๆ แทน
• คุณควรงดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 2-3 วันแรก
• คุณสามารถรับประทานยาแก้ปวด หรือยาแก้อักเสบได้ เพื่อบรรเทาอาการปวด และอักเสบของแผลหลังจากการถอนฟันได้ ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเห็นของทันตแพทย์ผู้ทำการถอนฟันเป็นหลัก

Share Button
Uncategorized, ทันตกรรมทั่วไป, บริการของเรา, เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฟัน
About admin