Blog

July 25, 2016

การอุดฟัน

การอุดฟัน

3การอุดฟัน เป็น วิธีการรักษาฟันฟันผุ เป็นรู อุดฟันเพื่อให้รูที่เกิดจากฟันผุนั้นขยายกว้างเพิ่มขึ้น และคงไว้ซึ่งรูปทรงของฟันที่สวยงามตามปกติ เพื่อประโยชน์ในการเคี้ยวอาหาร เวลาทำการอุดฟัน ทันตแพทย์จะกำจัดเอาเนื้อฟันที่ผุออก และทำความสะอาด จากนั้นจึงเติมวัสดุอุดฟันลงไป วัสดุที่ใช้ในการอุดฟันโดยทั่วไปที่ทันตแพทย์ใช้กันได้แก่ อมัลกัม คอมโพสิตเรซิน และ เซรามิก
ในกรณีที่ฟันผุ หรือฟันแตกหักจนทำลายเนื้อฟันในบริเวณกว้าง ทันตแพทย์จะต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไปว่าสามารถทำการอุดฟันตามปกติได้หรือไม่ หรือถ้าเนื้อฟันเหลือไม่เพียงพอต่อการรองรับวัสดุอุดฟัน ก็ต้องให้การรักษาด้วยวิธีการทำครอบฟันแทน นอกจากนี้กรณีที่ทันตแพทย์วิเคราะห์แล้วว่ามีการผุที่ไปถึงเส้นประสาทในตัวฟัน ก็จะต้องทำการรักษารากฟันก่อน แล้วตามด้วยการทำเดือยฟันและครอบฟันต่อไป

 

ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการอุดฟัน
การเลือกว่าควรใช้วัสดุชนิดในในการอุดฟัน อาจจะไม่ตรงกับที่คุณต้องการ เพราะทันตแพทย์ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับขอบเขตของการผุ ฟันที่อุดเป็นฟันหน้า หรือฟันหลัง รวมไปถึงตัวคุณเองว่ามีการแพ้วัสดุอุดฟันชนิดใดด้วย และราคาที่คุณสามารถจ่ายไหว ซึ่งวัสดุในการอุดฟันก็มีดังนี้
• อมัลกัม หรือ ตะกั่ว เป็นวัสดุที่มีสีตะกั่ว ทำให้สามารถมองเห็นได้ชัด สีจะเด่นออกมาจากสีฟัน แต่ตัววัสดุอมัลกัมนี้ค่อนข้างคงทน แข็งแรง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แถมมีราคาไม่แพง แต่จะไม่นิยมใช้อุดในบริเวณฟันที่มองเห็นได้ง่าย เช่น ฟันหน้าด้านบน หรือฟันหน้าด้านล่าง จึงนิยมใช้อุดในซี่ฟันที่ไม่ค่อยมองเห็น และฟันหลังที่ใช้บดเคี้ยวอาหาร
• คอมโพสิตเรซิน หรือ พลาสติก คอมโพสิต เรซิน เป็นวัสดุที่มีสีใกล้เคียงกับสีฟันธรรมชาติของคุณ จึงนิยมเลือกใช้อุดในบริเวณฟันที่มองเห็นได้ชัด เช่น ฟันหน้า หรือบริเวณของฟันที่ต้องการความเป็นธรรมชาติ ทันตแพทย์จะทำการเตรียมส่วนผสมและใส่ลงในรูฟันที่ผุโดยตรง นิยมใช้อุดรูฟันที่มีขนาดไม่กว้างมากเกินไป เพราะวัสดุชนิดนี้สามารถเสื่อมสลาย สึกกร่อนได้เมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ด้วยสีที่ดูธรรมชาติยังสามารถทำให้ติดคราบจากชา กาแฟ อาหารที่รับประทาน หรือบุหรี่ได้ และไม่คงทนเท่ากับวัสดุชนิดอื่น
• การอุดฟัน ด้วย พอร์ซเลน หรือเรียกว่า อินเลย์ หรือ ออนเลย์ ราคาสูงมากพอกับการทำครอบฟัน หรืออุดฟันด้วยทอง เป็นวัสดุที่ต้องทำขึ้นภายในห้องปฏิบัติการ เพื่อนำมายึดเชื่อมเข้ากับฟันของคุณอีกที วัสดุชนิดนี้สามารถทำสีให้เหมือนกับสีฟันตามธรรมชาติของคุณได้ และมีความทนทาน แข็งแรง สามารถรับแรงบดเคี้ยวได้อย่างดี และยังทนต่อการเปลี่ยนสีอันเนื่องมาจากคราบอาหาร และเครื่องดื่ม ชา กาแฟ ซึ่งส่วนใหญ่การอุดฟันด้วยพอร์ซเลน จะทำในการณีที่รอยผุมีขนาดใหญ่ ทำลายเนื้อที่ฟันในบริเวณกว้าง
• ทอง ซึ่งจะทำการอินเลย์ทองในห้องปฎิบัติการทองเป็นวัสดุที่ไม่การระคายเคืองที่บริเวณเหงือก และมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20 ปีเลยทีเดียว มักจะเลือกใช้ในคนไข้ที่แพ้วัสดุอุดฟันชนิดอื่น แต่ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับราคาที่แพงที่สุดเช่นเดียวกัน

 

ความจริงหากฟันเกิดผุในบริเวณที่คุณเองไม่สามารถมองเห็นได้ ก็อาจจะทำให้เกิดรูฟันผุที่ขยายวงกว้างออกไปได้ จึงสมควรเข้ารับการตรวจสภาพฟันทุก ๆ 6 เดือน หรือตามที่ทันตแพทย์นัด เพราะอย่างไรแล้ว ก็มีเพียงทันตแพทย์เท่านั้น ที่จะสามารถตรวจหารอยผุของฟันในการผุระยะแรกๆได้ โดยเฉพาะการผุของฟันที่บริเวณซอกฟัน ซึ่งจะต้องทำการเอ็กซเรย์เท่านั้น จึงจะทราบ และสามารถบอกได้ว่าคุณมีฟันผุหรือไม่ และต้องรักษาด้วยการอุดฟันหรือไม่

Share Button
ทันตกรรมทั่วไป, บริการของเรา, เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฟัน
About admin