Blog

September 28, 2016

ฟอกฟันขาวอันตรายหรือไม่

ฟอกฟันขาวอันตรายหรือไม่             

 การฟอกฟันขาว กำลังเป็นที่นิยมมากในหมู่คนที่ชอบดูแลตัวเอง การฟอกฟันขาวสามารถทำให้ฟันขาวได้ภายใน เวลาสั้นๆ 1-2 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับการใช้ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ฟันขาวตามท้องตลาด ผลลัพธ์ของการฟอกฟันขาวจะขาวรวดเร็วกว่าและใช้ระยะเวลาน้อยกว่า ดังนั้นการฟอกฟันขาวจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่อยากมีฟันขาว

ก่อนการฟอกฟันขาว หากเราไปฟอกฟันขาวกับทันตแพทย์ ทันตแพทย์จะทำการตรวจเช็คและประเมินสุขภาพภายในช่องปาก ว่าสามารถฟอกฟันขาวได้ไหม ถ้ามีความผิดปกติภายในช่องปาก ทันตแพทย์จะแนะนำให้เราแก้ไข หรือรักษาก่อน แล้วจึงค่อยมาฟอกฟันขาว

การการฟอกฟันขาวอันตรายหรือไม่

    การฟอกฟันขาว หากเราได้ทำกับทันตแพทยื หรือใช้อุปกรณ์ของทันตแพทย์ และทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด ก็จะไม่เกิดอันตรายใดๆทั้งสิ้น เพราะทันตแพทย์จะมีความรู้และเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ จึงทำให้เราได้รับการรักษาอย่างตรงจุดและถูกวิธี แต่ถ้าเราหาซื้อน้ำยามาฟอกฟันขาวเอง โดยที่ไม่ได้ซื้อกับทันตแพทยื และไม่ได้รับคำแนะนำใดๆจากทันตแพทยืจะส่งผลให้เกิดอันตรายและผลเสียต่างๆตามมาอีกมากมาย ดังนั้นอย่ากลัวเสียเงินแพง อย่ากลัวเสียเวลา ไปพบทันตแพทย์ดีกว่านะคะ

 

นอกจากนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะฟอกฟันขาวได้นะคะ บางคนอาจไม่สามารถฟอกฟันขาวได้ เพราะมีปัจจัยบางอย่างที่ทันตแพทย์ไม่สามารถฟอกฟันขาวให้ได้

 

ปัจจัยที่ส่งผลให้ไม่สามารถฟอกฟันขาวได้มีอะไรบ้าง

ปัจจัยที่ส่งผลให้เราไม่สามารถฟอกฟันขาวได้มีดังนี้

1.ผู้ที่มีภาวะเหงือกร่น เพราะทำให้เหงือกร่นมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งถ้าจะฟอกฟันขาวควรรักษาอาการเหงือกร่นให้หายก่อน แล้วจึงค่อยมาทำการฟอกสีฟันกับทันตแพทย์

2.สตรีมีครรภ์ ถึงแม้ว่ายังไม่มีข้อมูลเป็นที่แน่ชัดว่า การฟอกฟันขาวอันตรายต่อเด็กในท้องหรือไม่นั้น แต่ควรจะป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะ

3.ผู้ที่มีอาการเหงือกอักเสบ การฟอกฟันขาวในบางคน หลังจากฟอกฟันขาวไปแล้วอาจจะเกิดอาการเหงือกอักเสบได้ ดังนั้นหากเป็นเหงือกอักเสบอยู่ก่อนแล้ว ก็ไม่สามารถฟอกฟันขาวได้ ต้องรอให้หายก่อน เพราะถ้าหาก

ฟอกฟันขาวโดยที่เหงือกยังอักเสบอยู่จะทำให้เหงือกอักเสบมากกว่าเดิม

4.ผู้ที่ใส่ฟันปลอม ครอบฟัน หรือใส่สะพานฟัน การฟอกฟันขาวจะทำปฏิกิริยาเฉพาะกับฟันธรรมชาติเท่านั้น หากมีวัสดุอื่นในปากจะทำให้เสียรูปทรง และเสียหายได้

 

Share Button
ฟอกสีฟัน, เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฟัน
About admin