October 13, 2016

แคลเซียม

แคลเซียม

 

  แคลเซียม (Calcium) เป็นแร่ธาตุที่มีอยู่ในร่างกายมากกว่าแร่ธาตุอื่น ๆ ซึ่งมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง และมีการทำงานร่วมกับสารอาหารตัวอื่นๆ เช่น แคลเซียมและฟอสฟอรัส จะทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง  แคลเซียมและแมกนีเซียม จะทำงานร่วมกันเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจและเส้นเลือด

การทำงานของแคลเซียม

  1. แคลเซียม ช่วยในกระบวนการเสริมสร้างให้มวลกระดูกและฟันมีสุขภาพแข็งแรง
  2. แคลเซียมยังมีส่วนช่วยลดการเกิดโรคกระดูกเสื่อม กระดูกพรุน กระดูกเปราะ และกระดูกหัก
  3. การรับประทาแคลเซียมในปริมาณที่เหมาะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
  4. แคลเซียม ช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกอ่อนในเด็ก หากเด็กได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอ

แคลเซียมก็จะไปช่วยเสริมสร้างและพัฒนากระดูกและฟันของเด็กให้แข็งแรง

  1. แคลเซียม ช่วยป้องกันอาการกระดูกหักง่ายในวัยผู้สูงอายุ ในวัยนี้มีการเสริมสร้างมวลกระดูกลดลง

หากขาดแคลเซียมจะทำให้กระดูก หัก เปราะ ได้ง่าย

 ปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายต้องการ

ปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายต้องการขึ้นอยู่กับอายุ โดยช่วงอายุ 9-18 ปี เป็นช่วงที่ร่างกายต้องการแคลเซียมมากที่สุด  เนื่องจากเป็นช่วงที่กระดูกมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

ปริมาณแคลเซียมกับช่วงวัยต่างๆที่ควรได้รับ

                                    อายุ 0-6 เดือน ควรได้รับปริมาณ 210 มิลลิกรัม ต่อวัน

                                   อายุ 7-12 เดือน ควรได้รับปริมาณ 270 มิลลิกรัม ต่อวัน

                                   อายุ 1-3 ปี ควรได้รับปริมาณ 500 มิลลิกรัมต่อวัน

                                   อายุ 4-8 ปี ควรได้รับปริมาณ 800 มิลลิกรัม ต่อวัน

                                   อายุ 9-18 ปี ควรได้รับปริมาณ 1300 มิลลิกรัม ต่อวัน

                                   อายุ 19-50 ปี  ควรได้รับปริมาณ 1000 มิลลิกรัม ต่อวัน

                                   อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ควรได้รับปริมาณ 1200 มิลลิกรัมขึ้นไป

แคลเซียมพบได้ในอาหารประเภท นมและผลิตภัณฑ์จากนมทุกชนิด ชีส เต้าหู้ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วแห้ง  เมล็ดทานตะวัน กำหล่ำใบเขียว ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน เป็นต้น

 

Share Button
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฟัน
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *