Blog

November 18, 2016

ประโยชน์ของ การจัดฟัน ที่เป็นยิ่งกว่าเพื่อความสวยงาม

ประโยชน์ของ การจัดฟัน ที่เป็นยิ่งกว่าเพื่อความสวยงาม

การจัดฟันเป็นการแก้ไขความไม่สมดุลที่เกิดจากการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติให้กลับไปเป็นปกติ ดังนั้นการจัดฟันจึงมีประโยชน์มากกว่าการลดความยื่นของฟันเพียงอย่างเดียว หรือเป็นเพียงแฟชั่นสวยงามอย่างที่หลายๆ คนเข้าใจ การจัดฟันจึงมีประโยชน์หลายอย่างดังนี้

  1. การจัดฟันช่วยแก้ปัญหาการบดเคี้ยวอาหาร ในกรณีที่ฟันบนและฟันล่างไม่สบกัน ทำให้การเคี้ยวอาหารนั้นลำบากกว่าปกติ การจัดฟันช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดี ทำให้การบดเคี้ยวอาหารนั้นสมบูรณ์
  2. ช่วยให้ออกเสียงพูดได้ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะออกเสียง “ส.เสือ” ในกรณีที่มีปัญหาฟันห่างหรือฟันมีลักษณะการสบฟันหน้าแบบสบเปิด หรือพูดง่ายๆ ก็คือฟันหน้าบนและล่างไม่สบกัน (กัดเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ขาด) หลังจากจัดฟันก็จะทำให้พูดชัดขึ้น
  3. ช่วยทำให้รูปหน้ามีความสวยงาม โครงหน้าเข้ารูปมากขึ้น เนื่องจากก่อนจัดฟันขากรรไกรและฟันนั้นไม่ได้เรียงตัว อาจมีฟันเก ฟันซ้อน หรือฟันห่าง ทำให้ใบหน้าไม่เข้ารูปเท่าที่ควร หรือกรณีที่มีฟันยื่นมากๆ ทำให้ฟันหุบลง ย่อมส่งผลต่อรูปหน้าและทำให้ใบหน้ามีความสวยงาม บางรายอาจทำให้หน้าเรียวขึ้นด้วย
  4. ช่วยแก้ไขความผิดปกติในการทำหน้าที่ของอวัยวะในช่องปากให้ปกติ เช่น การเรียงตัวของฟันที่ไม่ดี อาจส่งผลให้เกิดการปวดของขากรรไกร หรืออาจทำให้เหงือกบาดเจ็บ ซึ่งอาจส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบเป็นต้น
  5. เพื่อสุขภาพที่ดีของช่องปากและฟัน นอกจากปัญหาฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฯลฯ ทำให้การทำความสะอาดฟันนั้นไม่ทั่วถึง มักเกิดปัญหาฟันผุและมีกลิ่นปากตามมา หากจัดฟันให้เข้าที่แล้วการทำความสะอาดฟันย่อมง่ายมากขึ้นและทำความสะอาดช่องปากได้ดีและทั่วถึง ช่วยลดการเกิดฟันผุและลดปัญหากลิ่นปากได้
  6. ช่วยปรับนิสัยการรับประทานอาหารทางอ้อม เนื่องจากขณะจัดฟันต้องงดสิ่งที่ทำให้เกิดฟันผุได้ง่าย เช่น ขนมหวาน ช็อกโกแล็ต น้ำอัดลม ฯลฯ และขณะที่จัดฟันนั้นเราต้องเลือกรับประทานอาหารด้วย ไม่สามารถรับประทานทุกอย่างได้เหมือนตอนไม่จัดฟัน
  7. ช่วยทำให้มีความมั่นใจและมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น เมื่อฟันดูสวยงาม ยิ้มได้สวยงามมากขึ้น ก็ย่อมสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเอง

การจัดฟันนั้นมีประโยชน์มากกว่าเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว การจัดฟันจึงไม่ใช่แค่แฟชั่น มีการแก้ปัญหาหลายอย่างซับซ้อน ดังนั้นก่อนจะจัดฟันจึงควรปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานที่ให้บริการที่น่าเชื่อถือ เพื่อการจัดฟันที่ดีและมีประสิทธิภาพ

Share Button
จัดฟัน
About admin