Blog

July 21, 2019

ฟลูออไรด์เป็นเกลือของธาตุฟลูออรีน

2ฟลูออไรด์เป็นเกลือของธาตุฟลูออรีน พบได้ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและพบอาหารบางชนิด โดยเฉพาะอาหารทะเลและในพืชผักบางชนิด ตลอดจนมีการผลิตขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ ในรูปแบบต่างๆ
ฟลูออไรด์นั้นมีผลต่อฟันทั้งก่อนงอกและฟันที่งอกขึ้นมาแล้ว โดยในฟันก่อนที่จะงอกนั้น เราจะได้รับฟลูออไรด์จากน้ำดื่มและอาหาร โดยฟลูออไรด์จะถูกดูดซึมไปสะสมที่กระดูกและฟัน ในส่วนของฟันที่ขึ้นมาในช่องปากแล้วจะใช้ฟลูออไรด์ในลักษณะสัมผัสกับผิวเคลือบฟัน เช่น การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ การใช้น้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ จะทำให้สภาพช่อง ปากได้รับฟลูออไรด์ในความเข้มข้นต่ำๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะไปเพิ่มความ แข็งแรงให้กับฟันอย่างได้ผลดี
ฟลูออไรด์ที่ผสมในยาสีฟันสามารถจะช่วยป้องกันฟันผุ ซึ่งก็ต้องร่วมกับการทำความสะอาดฟันที่ถูกวิธี โดย
– ช่วยชะลอการย่อยสลายของแร่ธาตุ
– ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อกรดให้ผิวเคลือบฟัน ถ้าได้รับ ฟลูออไรด์โดยการกิน ในช่วงที่มีการสร้างฟัน ทำให้ฟันมีโอกาสผุยากขึ้น
– เสริมกระบวนการคืนกลับของแร่ธาตุบนผิวเคลือบฟัน ทำให้ยับยั้งการผุของผิวเคลือบฟันใน ระยะแรกๆ
ฟลูออไรด์มีประโยชน์ แต่ก็ควรระมัดระวังในการใช้ ไม่ควรใช้ฟลูออไรด์ในปริมาณที่มากเกินไป เช่น การกินยาเม็ด ยาน้ำฟลูออไรด์ ต้องกินในปริมาณที่กำหนด หรือการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ต้องระวังการกลืนยาสีฟัน โดยใช้ปริมาณยาสีฟันแค่พอเพียงประมาณขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวก็พอ

Share Button
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฟัน
About admin