อัตราค่าบริการทันตกรรมด้านต่าง
 • SERVICE บริการ
 • ตรวจฟัน
 • เอ็กซเรย์ฟัน
 • เอ็กซเรย์จัดฟันฟิล์มใหญ่
 • ขูดหินปูน
 • >> อุดฟัน›
 • อุดชั่วคราว
 • อุดฟันด้วยอมัลกัมด้านละ
 • อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านละ
 • รองพื้นก่อนอุด
 • š>> Veneer ›
 • ปิดผิวหน้าฟัน(Composite Veneer)
 • ปิดผิวหน้าฟัน Ceramic Veneer)
 • Composite Inlay
 • Ceramic Inlay
 • š>> ฟอกฟันขาว›
 • ฟอกฟันขาวด้วยเครื่องเลเซอร์
 • ฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น
 • ฟอกฟันสีฟันที่บ้าน
 • น้ำยาฟอกสีฟัน หลอดละ
 • š>> ทันตกรรมจัดฟัน›
 • พิมพ์ปากทำแบบศึกษา
 • Retainer (ต่อชิ้น)
 • เฝือกกันสบฟัน (ต่อชิ้น)
 • >> šการรักษาคลองรากฟัน ›
 • รักษารากฟันหน้า
 • รักษารากฟันกรามน้อย
 • รักษารากฟันกราม
 • รื้อรักษาใหม่เพิ่มซี่ละ
 • ผ่าตัดขูดหนองปลายราก
 • ผ่าตัดอุดปลายรากฟัน
 • ดึงประสาทฟัน
 • รากฟันเทียม
 • š>> ทันตกรรมสำหรับเด็ก›
 • ถอนฟันน้ำนม
 • เคลือบร่องฟันซี่ละ
 • ดัดเส้นประสาทที่โพรงประสาทฟัน
 • รักษารากฟันเด็กบางส่วน
 • รักษารากฟันเด็กทั้งซี่
 • ครอบฟันเด็กสแตนเลส
 • ครอบฟันเด็กStrip Crown
 • š>> ศัลยกรรมช่องปาก›
 • ถอนฟันหน้า
 • ถอนฟันกรามน้อย
 • ถอนฟันหลัง
 • ถอนฟันคุด
 • ผ่าฟันคุด
 • š >> ทันตกรรมประดิษฐ์-ใส่ฟัน›
 • ฟันปลอมฐานพลาสติกซี่แรก
 • ฟันปลอมโลหะ
 • ฟันปลอมครึ่งปาก
 • ฟันปลอมทั้งปาก
 • เติมฟัน
 • เดือยฟัน
 • ครอบฟันพอร์ซเลนฐานโลหะ ธรรมดา
 • ครอบฟันพอร์ซเลนฐานโลหะผสมทอง
 • ครอบฟันพอร์ซเลนฐานโลหะทอง
 • ครอบฟันสีเหมือนฟันเซรามิกล้วน
 • ครอบชั่วคราว
 • รื้อครอบฟันต่อซี่
 • š >> ศัลย์ปริทันต์›
 • เกลารากฟัน(ต่อด้าน)
 • ขูดและเกลารากฟันทั้งปาก
 • ผ่าตัดตกแต่งเหงือก
 • ขูดรากฟันโดยการผ่าตัดครั้งละ
 • ฺBATH ราคา
 • ฟรี
 • 150
 • ฟิล์มละ 500
 • เริ่มต้นที่ 500-1,500
 •  400-500
 •  500 UP
 • ด้านแรก 600 ด้านต่อไป 300
 •  100
 • 2,000-5,000
 • 10,000 UP
 • 5,000-6,000
 •  10,000 UP
 • š-
 • 12,000
 • 6,000
 • 3,900
 • 1,000
 • 1,000
 • 2,500
 • 3,000
 • 4,000-5,000
 • 6,000-7,000
 • 8,000-9,000
 •  1,000-2,000
 • 2,000
 • 2,000
 • 800
 • 60,000 UP
 • š-
 •  300-350
 •  350-400
 • 800
 • 1,000-1,500
 • 1,500 UP
 • 1,500-2,000
 • 1,500-2,000
 • 500-600
 • 600-800
 • 800-1,000
 •  1,000-1,500
 • 1,500-4,500
 • 2,500 (ฟันซี่ละ300)
 • 8,000 (ฟันซี่ละ500)
 • 12,000-13,000
 • 20,000
 • 1,000
 • 4,000
 • 8,000
 • 12,000-13,000
 • 15,000 up
 • 14,000
 • 1,500-2,000
 • 1,000
 • 2,000
 • 4,000-8,000
 • 3,000 up
 • 3,000
Share Button