ทีมทันตแพทย์

ทพญ.วรประภา มโนมัยวงศ์ ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ-วรประภา-มโนมัยวงศ์

ทพญ.ปานฤทัย พืชผล ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ-ปานฤทัย-พืชผล

ทพ.โอภาศ วิวัฒน์วรกุล ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ-โอภาศ-วิวัฒน์วรกุล

ทพ.ภีศเดช จักรสมิทธานนท์ ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.ภีศเดช-จักรสมิทธานนท์-768x768

ทพญ.รวีวรรณ ทองพูล ศัลยกรรมกระดูก ช่องปาก

ทพญ-รวีวรรณ-ทองพูล-1

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์ ทันตกรรมรากฟัน

ทพญ-ปทุมมาศ-อลิสานันท์

ทพญ.พิรุณ เหลืองโรจนกุล ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ-พิรุณ-เหลืองโรจนกุล

Share Button