Tag Archives: การรักษารากฟัน

July 25, 2016

การรักษารากฟัน

การรักษารากฟัน การรักษารากฟัน คือ การรักษาฟันที่มีจุดประสงค์เพื่อรักษาฟันซี่นั้นเอาไว้ โดยใช้วิธีการตัด หรือกำจัดเอาเนื้อเยื่อประสาทฟัน หรือเนื้อเยื่อขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางฟันตัวฟันออก สาเหตุที่ต้องตัด หรือกำจัดเอาเนื้อเยื่อประสาทฟันออก เพราะเนื้อเยื่อประสาทฟันนั้นมีการอักเสบ ซึ่งอาจจะมาจากการละเลยปล่อยฟันให้ผุ โดยไม่ยอมรักษา หรืออุดฟันให้เรียบร้อย จนทำให้ฟันผุลุกลามขยายวงกว้างจนไปทำลายเนื้อฟันมากขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดก็ลุกลามไปจนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน ส่งผลให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อประสาทฟัน เมื่อการอักสบนี้ลุกลามไปเรื่อยๆจนทำให้เกิดมีฝี หรือถุงหนองที่ปลายรากฟัน ทำให้เกิดอาการปวดฟันอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค จนเกิดกลิ่นเหม็น อีกทั้งยังทำลายสุขภาพฟันรอบข้าง หากเป็นสมัยก่อน ฟันที่มีเนื้อเยื่อประสาทฟันอักเสบจะต้องถูกถอนออกอย่างเดียว แต่วิวัฒนาการวงการทันตแพทย์ในปัจจุบัน ทำให้การรักษารากฟัน เป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยรักษาฟันไว้ได้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละเคสที่ทันตแพทย์จะต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ว่าสามารถทำการรักษาด้วยการรักษารากฟันได้หรือไม่ และรวมไปถึงความต้องการของคนไข้เป็นสำคัญด้วย   สาเหตุที่ทำให้โพรงประสาทฟันถูกทำลาย มีดังนี้ • ฟันผุเป็นรูขยายกว้าง เกิดจากการปล่อยทิ้งไว้นาน จนฟันผุมีขอบเขตที่กว้าง และลึกมากจนใกล้กับโพรงประสาทฟัน หรืออาจจะถึงโพรงประสาทฟันไปแล้ว จึงต้องทำการรักษารากฟัน เพื่อคงฟันซี่นั้นเอาไว้ • ฟันแตก สาเหตุมาจากการบดเคี้ยวอาหารที่รุนแรงจนเกินไป ซึ่งฟันซี่นั้นอาจจะไม่แข็งแรงอันเนื่องมากสาเหตุอื่น ๆ อยู่แล้ว เช่น ฟันผุ เคยรักษารากฟันแล้วเกิดการกระแทกอีก จนต้องถอนฟันซี่นั้นออกไปได้เหมือนกัน • อาการบาดเจ็บของฟัน ที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น […]

Share Button
ทันตกรรมทั่วไป, บริการของเรา, เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฟัน