Tag Archives: ทันตกรรมสำหรับรักษาฟันเด็ก

July 27, 2016

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับรักษาฟันเด็ก ควรเริ่มพาลูก หรือเด็กในบ้าน ไปพบทันตแพทย์ตั้งแต่อายุกี่ขวบ หรือควรสังเกตจากจุดไหน คำแนะนำว่าผู้ปกครองควรพาเด็กไปพบทันตแพทย์ ตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกเริ่มขึ้นมาในช่องปากเลย เพื่อ เป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็กในการพบกับทันตแพทย์ เพราะเด็กจะไม่ได้มีอาการเจ็บปวดฟันในครั้งแรกที่มาพบทันตแพทย์ ต่อไปเด็กก็จะไม่กลัวทันตแพทย์ เป็นการสร้างความคุ้นเคยอย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ในส่วนของผู้ปกครองก็จะได้รับฟังคำแนะนำในการดูแลฟันของเด็กน้อยให้ถูกสุขลักษณะ ในเด็กช่วงวัยนี้ ทันตแพทย์จะให้คำแนะนำเป็นความรู้ให้กับผู้ปกครอง ถึงเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดของฟันน้ำนมในแต่ละซี่ อีกทั้งยังอธิบายแนวทางการป้องกันการเกิดฟันผุในอนาคตอีกด้วย และยังสร้างความคุ้นเคยกับเด็กได้ดีอีกด้วย เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทำฟันให้แก่เด็ก   สาเหตุที่จะทำให้เด็กฟันผุ รวมไปถึงการดูแล ป้องกันมีอะไรบ้าง เด็กก่อนวัยเรียนนั้นมีพัฒนาการในการดื่มนมที่เปลี่ยนจากนมแม่ มาเป็นการดูดนมขวด หรือ นมกล่อง ซึ่งนี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดฟันผุ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หากเด็กได้รับคำแนะนำดูแลอย่างดีโดยผู้ปกครอง คอยสอน และกำชับดูแลในเรื่องของการแปรงฟันทำความสะอาดที่ดีอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เด็กมีนิสัยที่ดี รักความสะอาด และยังเป็นหนทางในการป้องกันการเกิดฟันผุในอนาคตได้อีกด้วย ส่วนในเด็กวัยเด็กที่โตขึ้นมาอีกหน่อย ปัจจัยที่จะทำให้ฟันผุ ก็เหมือนกัน เพิ่มเติมคือ ขนมขบเคี้ยว และน้ำอัดลม จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองจะต้องควรควบคุม และจำกัดปริมาณ หรือห้ามเด็ดขาดเลยก็ได้ รวมไปถึงการแนะนำให้เด็กทำความสะอาดฟันทุกครั้งหลังการรับประทานอาหาร   ฟันน้ำนมมีความสำคัญอย่างไรต่อเด็ก การดูแล รักษาฟันเด็ก ควรเริ่มตั้งแต่ฟันซี่แรกที่ขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ฟันแท้ แต่ฟันน้ำนมนั้นก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก จำเป็นจะต้องสนใจและให้การดูแลรักษาเหมือนกัน เพราะฟันน้ำนมก็มีหน้าที่หลักคือการบดเคี้ยวอาหาร ทั้งยังเป็นการรักษาที่ว่างในขากรรไกร […]

Share Button
ทันตกรรมเฉพาะทาง, บริการของเรา, เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฟัน