Tag Archives: ฟันปลอม

July 25, 2016

สะพานฟัน

สะพานฟัน สะพานฟัน ก็คือ ฟันปลอมติดแน่นภายในช่องปากชนิดหนึ่ง เมื่อทำการรักษาเสร็จแล้ว จะไม่สามารถถอดออกมาทำความสะอาดภายนอกช่องปาก เรียกได้ว่าติดอยู่ถาวรแน่นอน กลมกลืนเหมือนฟันธรรมชาติเลย ด้วยความที่สีและรูปทรงของสะพานฟัน เหมือนกับฟันแท้ธรรมชาติเลย ไม่ต้องมีตะขอ เกี่ยวเหมือนฟันปลอมประเภทอื่น ไม่ต้องมีแผ่นเหงือกปลอมมาช่วยยึดให้เกะกะ ลำบากเวลารับประทานอาหาร ซึ่งเป็นลักษณะฟันปลอมที่ทุกคนปรารถนา เพราะไม่มีความยุ่งยากในการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่กลับมีวิธีการที่ต้องอาศัยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำ สะพานฟัน เท่านั้น ซึ่งวิธีการก็มีดังนี้ ขั้นตอนการทำสะพานฟัน • เมื่อปรึกษากับทันตแพทย์เรียบร้อย วิเคราะห์ วางแผน เสร็จแล้ว • ทันตแพทย์จะทำการกรอฟันซี่ด้านข้างๆ ของฟันที่ถูกถอนออกไป เพื่อใช้ในการช่วยเป็นหลักยึดสะพานฟัน • จากนั้นก็จะทำการพิมพ์ปากและนำส่งรอยพิมพ์ให้ห้องปฏิบัติการ เพื่อนำไปทำสะพานฟันตัวจริง ระหว่างที่รอสะพานฟันตัวจริง ทันตแพทย์จะทำการใส่สะพานฟันอะคลิลิคและยึดชั่วคราวภายในช่องก่อน • เมื่อสะพานฟันตัวจริงส่งกลับมาจากปฏิบัติการแล้ว ทันตแพทย์จะนัดให้เรามาลองใส่ดูว่ามีความพอดีกับปากหรือไม่ • เมื่อทันตแพทย์ทำการเช็คดูและเห็นว่าถูกต้องดีแล้ว ก็จะยึดสะพานฟันกับฟันจริงของคนไข้ด้วยซีเมนต์ที่ใช้เฉพาะในช่องปาก หลังจากนั้นก็จะให้คำแนะนำในการดูแลรักษา   ข้อดีของสะพานฟัน ฟันหลอไม่เป็นที่ต้องการของคุณแน่ๆ ดังนั้นทันตแพทย์จึงทำฟันปลอมมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณ ซึ่งสะพานฟันก็เป็นทางเลือกหนึ่งในนั้น ซึ่งมีข้อดีดังนี้ • ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้คุณสามารถมีรอยยิ้มที่สวยงามได้อีกครั้ง • ช่วยทำให้ความสามารถในการบดเคี้ยวอาหารดีเหมือนเดิมหรือเกือบเหมือนเดิม • ช่วยทำให้การออกเสียงเวลาพูดชัดเจนเหมือนเดิม (สะพานฟันด้านหน้า) […]

Share Button
ทันตกรรมเฉพาะทาง, บริการของเรา, เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฟัน