Tag Archives: อุดฟัน

July 25, 2016

การอุดฟัน

การอุดฟัน การอุดฟัน เป็น วิธีการรักษาฟันฟันผุ เป็นรู อุดฟันเพื่อให้รูที่เกิดจากฟันผุนั้นขยายกว้างเพิ่มขึ้น และคงไว้ซึ่งรูปทรงของฟันที่สวยงามตามปกติ เพื่อประโยชน์ในการเคี้ยวอาหาร เวลาทำการอุดฟัน ทันตแพทย์จะกำจัดเอาเนื้อฟันที่ผุออก และทำความสะอาด จากนั้นจึงเติมวัสดุอุดฟันลงไป วัสดุที่ใช้ในการอุดฟันโดยทั่วไปที่ทันตแพทย์ใช้กันได้แก่ อมัลกัม คอมโพสิตเรซิน และ เซรามิก ในกรณีที่ฟันผุ หรือฟันแตกหักจนทำลายเนื้อฟันในบริเวณกว้าง ทันตแพทย์จะต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไปว่าสามารถทำการอุดฟันตามปกติได้หรือไม่ หรือถ้าเนื้อฟันเหลือไม่เพียงพอต่อการรองรับวัสดุอุดฟัน ก็ต้องให้การรักษาด้วยวิธีการทำครอบฟันแทน นอกจากนี้กรณีที่ทันตแพทย์วิเคราะห์แล้วว่ามีการผุที่ไปถึงเส้นประสาทในตัวฟัน ก็จะต้องทำการรักษารากฟันก่อน แล้วตามด้วยการทำเดือยฟันและครอบฟันต่อไป   ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการอุดฟัน การเลือกว่าควรใช้วัสดุชนิดในในการอุดฟัน อาจจะไม่ตรงกับที่คุณต้องการ เพราะทันตแพทย์ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับขอบเขตของการผุ ฟันที่อุดเป็นฟันหน้า หรือฟันหลัง รวมไปถึงตัวคุณเองว่ามีการแพ้วัสดุอุดฟันชนิดใดด้วย และราคาที่คุณสามารถจ่ายไหว ซึ่งวัสดุในการอุดฟันก็มีดังนี้ • อมัลกัม หรือ ตะกั่ว เป็นวัสดุที่มีสีตะกั่ว ทำให้สามารถมองเห็นได้ชัด สีจะเด่นออกมาจากสีฟัน แต่ตัววัสดุอมัลกัมนี้ค่อนข้างคงทน แข็งแรง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แถมมีราคาไม่แพง แต่จะไม่นิยมใช้อุดในบริเวณฟันที่มองเห็นได้ง่าย เช่น ฟันหน้าด้านบน หรือฟันหน้าด้านล่าง จึงนิยมใช้อุดในซี่ฟันที่ไม่ค่อยมองเห็น และฟันหลังที่ใช้บดเคี้ยวอาหาร […]

Share Button
ทันตกรรมทั่วไป, บริการของเรา, เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฟัน