Tag Archives: ใครบ้างที่ไม่สามารถฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ได้

December 8, 2016

ใครบ้างที่ไม่สามารถฟอกสีฟันด้วยระบบเลเซอร์ได้

ใครบ้างที่ไม่สามารถฟอกสีฟันด้วยระบบเลเซอร์ได้      การฟอกสีฟันนั้นมีหลากหลายวิธี การฟอกสีฟันแต่ละวิธีก็จะมีข้อจำกัดของผู้ที่จะสามารถเข้ารับการฟอกสีฟันด้วยวิธีนั้นๆได้ วันนี้เราจะมาแนะนำข้อจำกัดของการฟอกสีฟันด้วยระบบเลเซอร์ ว่าใครที่สามารถฟอกสีฟัน ด้วยระบบเลเซอร์ได้และใครบ้างที่ไม่สามารถฟอกสีฟันด้วยระบบเลเซอร์นี้ได้      คนที่ไม่สามารถฟอกสีฟันด้วยระบบเลเซอร์ได้ ได้แก่ 1.คนที่เคยได้รับการบูรณะฟัน ด้วยวัสดุต่างๆ ในกรณีของคนที่เคยได้รับการบูรณะฟันหน้าด้วยวัสดุต่างๆ  เช่น  เรซิน เซรามิก หรือ คนที่เคยได้ทำการครอบฟัน คนที่ใส่สะพานฟันและคนที่เคยเคลือบผิวฟันแล้วนั้น ไม่สามารถฟอกสีฟันด้วยระบบเลเซอร์ได้ เพราะการฟอกสีฟันด้วยระบบเลเซอร์นั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสีของวัสดุที่ใช้บูรณะฟันดังกล่าวได้ แต่ถ้าหากอยากฟอกสีฟันจริงๆ ผู้ที่จะรับการฟอกสีฟันนั้นจะต้องเปลี่ยนวัสดุที่บูรณะฟันเป็นสีที่ขาวใกล้เคียงกับเนื้อฟันหลังฟอกสีฟัน 2.คนที่มีสุขภาพฟันอ่อนแอ หรือมีอาการเสียวฟันได้ง่าย ในกรณีของผู้ที่มีอาการเสียวฟันได้ง่าย หรือมีอาการเสียวฟันบ่อยๆ อยู่ก่อนแล้ว สาเหตุอาจเกิดจากปัญหาต่างๆเช่น เหงือกร่น ฟันบิ่น ฟันสึก หรือเกิดจากการรั่วหรือชำรุด ของวัสดุที่เคยใช้ในการอุดฟัน เป็นต้น 3.ผู้ที่มีฟันตกหรือมีสีเทาที่เกิดจากผลข้างเคียงของการใช้ยาบางชนิด ในกรณีที่ฟันตกกระหรือฟันกลายเป็นสีเทาที่เป็นผลข้างเคียงจากยาประเภทเตตร้าไซคลีนนั้น การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์สามารถทำให้ฟันสว่างขึ้นได้นิดหน่อย แต่ไม่สามารถลบรอยตกกระ หรือ ทำให้ฟันหายเป็นสีเทาได้ 4.คนที่มีคอฟันสีเหลือง หรือสีน้ำตาล ในกรณีนี้การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ไม่สามารถแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้เนื่องจากทันตแพทย์จำเป็นต้องทำการป้องกันการโดนน้ำยาฟอกสีฟันบริเวณคอฟันและเหงือกด้วยน้ำยาพิเศษ จึงทำให้คอฟันไม่สามารถเปลี่ยนสีได้ 5.สตรีมีครรภ์ ถึงแม้จะยังไม่มีการรายงานถึงผลข้างเคียง แต่การใช้สารเคมีในระยะนี้ถือว่าไม่ปลอดภัย 6.คนที่มีปัญหาสุขภาพปากและฟัน เช่น ฟันผุ ฟันเป็นรู โรคเหงือก โรคปริทันต์ต่างๆ การฟอกสีฟันมีหลายวิธีนะคะ […]

Share Button
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฟัน